Επενδυτικές Σχέσεις - 21.11.2014

Συμφωνία - πλαίσιο μεταξύ ΑΔΜΗΕ - ΔΕΔΔΗΕ

                                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 


Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, σήμερα Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014, υπογράφηκε η συμφωνία πλαίσιο για την τεχνική υποστήριξη παγίων του Δικτύου Διανομής μεταξύ των κατά 100% θυγατρικών μας εταιρειών ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Η συμφωνία πλαίσιο έχει τριετή διάρκεια, δηλαδή μέχρι το 2016, με δυνατότητα επέκτασης για 2 επιπλέον έτη. Το τίμημα που θα καταβάλει ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής, στον ΑΔΜΗΕ για την παροχή των υπηρεσιών αυτών, στη διάρκεια της τριετίας, ανέρχεται στο ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ περίπου.
Η εν λόγω συμφωνία αφορά στη συντήρηση του εξοπλισμού Υποσταθμών υποβιβασμού 150/20KV, στη βελτίωση υπάρχοντος εξοπλισμού, στην παραλαβή νέων εγκαταστάσεων, στην αποκατάσταση βλαβών κλπ. Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2014
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form