Επενδυτικές Σχέσεις - 12.09.2014

Συγκρότηση σε σώμα Δ.Σ. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

                                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΔΕΗ Α.Ε. ενημερώνει ότι, σε συνέχεια της εκλογής του κου Κωνσταντίνου Ζωντανού ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε – 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ – το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., κατά τη συνεδρίασή του στις 11 Σεπτεμβρίου 2014, συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

- Κωνσταντίνος Ζωντανός του Θεοδώρου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος,
- Χρήστος Ζακολίκος του Παυσανία, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Αντιπρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου,
- Κωνσταντίνος Μασούρας του Θεοφάνη, εκπρόσωπος των εργαζομένων, Μέλος
- Σαράντης Μιχαλόπουλος του Βασιλείου, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός,
Μέλος
- Σταματίνα Παπαδόγγονα του Γρηγορίου, Δημόσιος Υπάλληλος, Μέλος
- Κωνσταντίνος Φράγκος του Ευαγγέλου, Μηχανολόγος Μηχανικός, Μέλος
- Γεώργιος Χάλαρης του Αντωνίου, Ηλεκτρολόγος, Μέλος

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. λήγει στις 29.3.2015. 


Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2014 
 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form