Επενδυτικές Σχέσεις - 28.08.2014

Παρουσίαση σε Αναλυτές για Α' Εξάμηνο 2014

                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 


Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. πραγματοποίησε σήμερα, Πέμπτη 28 Αυγούστου 2014, την ενημέρωση των Αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2014, μέσω τηλεδιάσκεψης.
Η ηλεκτρονική μορφή της παρουσίασης είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης (www.dei.gr ). Αθήνα, 28 Αυγούστου 2014
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form