Επενδυτικές Σχέσεις - 27.11.2014

Παρουσίαση σε Αναλυτές - 9ΜΗΝΟ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 


Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. πραγματοποίησε σήμερα, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014, την ενημέρωση των Αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2014, μέσω τηλεδιάσκεψης.
Η ηλεκτρονική μορφή της παρουσίασης είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης (www.dei.gr). Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2014Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form