Επενδυτικές Σχέσεις - 27.03.2014

Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2014

                                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. γνωστοποιεί την καταρχήν πρόθεσή της για το Οικονομικό Ημερολόγιο 2014, ως εξής:

- Ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2013 : 27 Μαρτίου 2014.
- Ετήσια ενημέρωση αναλυτών μέσω τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013 : 27 Μαρτίου 2014.
- Δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.dei.gr  της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2013 : 27 Μαρτίου 2014.
- Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας: 12 Ιουνίου 2014.
Δεν θα διανεμηθεί μέρισμα για τη χρήση 2013.


Αθήνα, 27 Μαρτίου 2014
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form