Επενδυτικές Σχέσεις - 10.09.2014

Ηλεκτρική Διασύνδεση των Κυκλάδων

                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η κατά 100% θυγατρική της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., υπέγραψε σήμερα τις συμβάσεις της 1ης φάσης του έργου «Ηλεκτρική Διασύνδεση των Κυκλάδων με την Ηπειρωτική Ελλάδα», συνολικού κόστους 232 εκατ. ευρώ. Αυτό είναι ένα έργο ιδιαίτερης σπουδαιότητας για την ενεργειακή στρατηγική της χώρας, το οποίο βρισκόταν σε στασιμότητα τουλάχιστον 20 χρόνια από τότε που ξεκίνησαν οι αρχικές μελέτες.Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2014

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form