Επενδυτικές Σχέσεις - 08.07.2014

Ίδρυση θυγατρικής στη Βουλγαρία

                                                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την ίδρυση θυγατρικής εταιρίας με έδρα την Σόφια Βουλγαρίας, από κοινού με την Ελβετική εταιρία ALPIQ Group, στην οποία η ΔΕΗ κατέχει το 85% των μετοχών της, ενώ η ALPIQ το 15%. Αντικείμενο της εταιρίας είναι η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας. Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) Βουλγαρικά λέβα, ή περίπου € 614.000. Η νέα θυγατρική βρίσκεται σε διαδικασία αίτησης προς αδειοδότηση από την αντίστοιχη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Βουλγαρίας. Θα προβούμε σε νεότερη ανακοίνωση όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Η ίδρυση της υπόψη θυγατρικής, εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο στρατηγικής της εταιρίας, για είσοδο σε νέες αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2014
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form