Επενδυτικές Σχέσεις - 05.05.2014

Ίδρυση θυγατρικής εταιρίας στην Τουρκία

                                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την ίδρυση θυγατρικής εταιρίας με έδρα την Τουρκία, στην οποία η ΔΕΗ Α.Ε. θα κατέχει το 100% των μετοχών της. Αντικείμενο της εταιρίας είναι η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας. Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια (2.000.000) Τουρκικές λίρες, (ή περίπου € 686.000).

Η νέα θυγατρική βρίσκεται σε διαδικασία αδειοδότησης από την αντίστοιχη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Τουρκίας. Θα προβούμε σε νεότερη ανακοίνωση όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Η ίδρυση της υπόψη θυγατρικής, εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο στρατηγικής της εταιρίας για είσοδο σε νέες αναπτυσσόμενες αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αθήνα, 5 Μαΐου 2014
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form