Επενδυτικές Σχέσεις - 04.06.2014

Επεξηγήσεις θεμάτων ΗΔ της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. γνωστοποιεί ότι, οι επεξηγήσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουνίου 2014, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης,
http://www.dei.gr//Documents2/OGM200614/ΤΓΣΕπεξηγήσειςθεμάτων200614.pdf  


Αθήνα, 4 Ιουνίου 2014

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form