Επενδυτικές Σχέσεις - 14.01.2014

Επεξηγήσεις επί των θεμάτων ΗΔ της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

                                                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. γνωστοποιεί ότι, οι επεξηγήσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 31 Ιανουαρίου 2014, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης : http://www.dei.com.gr//Documents2/Γενικές%20Συνελεύσεις%202014/ΕΓΣ31012014/Επεξηγήσεις%20θεμάτων%20ΕΓΣ_310114%20.pdf  


Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2014

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form