Επενδυτικές Σχέσεις - 31.10.2014

Εκλογή νέου μέλους στο Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.

                                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. κατά τη συνεδρίαση του την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014, εξέλεξε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος τον κ. Σταύρο Παπασωτηρίου, Οικονομολόγο, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Κωνσταντίνου Ζωντανού  για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι τις 29.6.2016.

Μετά τα πιο πάνω η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής :

• Ζερβός Αρθούρος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων

Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος). Λήξη θητείας του στις 20.12.2015.

• Δόλογλου Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος). Λήξη θητείας του στις 29.06.2016.

• Αικατερινάρη Ουρανία, Σύμβουλος και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος

(Εκτελεστικό μέλος). Λήξη θητείας της στις 29.06.2016.

• Αλεξάκης Παναγιώτης, Σύμβουλος (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος). Λήξη

θητείας του στις 17.12.2015.

• Βασιλογεώργης Χαρίλαος, Σύμβουλος, (Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος) .

Λήξη θητείας του στις 29.06.2016.

• Βερνίκος Νικόλαος, Σύμβουλος (Ανεξάρτητο – Μη εκτελεστικό Μέλος). Λήξη θητείας

του στις 29.06.2016.

• Θωμόγλου Παύλος, Σύμβουλος (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος). Λήξη

θητείας του στις 17.12.2015.

• Καραλευθέρης Παντελής, Σύμβουλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος των

Εργαζομένων). Λήξη θητείας του στις 27.05.2016.

•Παπασωτηρίου Σταύρος, Σύμβουλος (Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος). Λήξη

θητείας του στις 29.06.2016.

•Ταυρής Φίλιππος, Σύμβουλος (Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος). Λήξη

θητείας του στις 29.06.2016.

• Φωτόπουλος Νικόλαος, Σύμβουλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος των

Εργαζομένων). Λήξη θητείας του στις 27.05.2016.

 

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2014

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form