Επενδυτικές Σχέσεις - 06.02.2014

Διευκρινήσεις για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28/2/2014

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σε συνέχεια της από 3/02/2014 Ανακοίνωσης της ΔΕΗ Α.Ε. και προς διευκόλυνση των μετόχων της Εταιρείας, διευκρινίζεται ότι η μετ’ αναβολής Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 28/02/2014 αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης (31/01/2014), αναφορικά με τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του 1ου θέματος, και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτήν μπορούν δε να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2, 28 και 28α του Κ. Ν. 2190/1920 (άρθρο 39, παρ.3). Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2014 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form