Επενδυτικές Σχέσεις - 09.10.2014

Απόφαση Γενικού Δικαστηρίου Ε.Ε. για Αλουμίνιον της Ελλάδος

                                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 


Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκανε δεκτή την προσφυγή ακυρώσεως της Αλουμίνιον της Ελλάδος, με την οποία η υπόψη εταιρεία ζήτησε την ακύρωση της Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2011, σχετικά με την χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στην Αλουμίνιον της Ελλάδος. Στη δίκη η ΔΕΗ είχε ασκήσει παρέμβαση τον Ιανουάριο 2012 υπέρ της Επιτροπής. Διευκρινίζεται ότι δεν έχει ασκηθεί προσφυγή από τη ΔΕΗ όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Μυτιληναίος Α.Ε. Η σχετική αρχική καταγγελία είχε γίνει στις 24.07.2008 από την ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ , τον ΙΝΚΑ , την Ένωση Καταναλωτών ΕΚΠΟΙΖΩ κλπ.

Ειδικότερα το Δικαστήριο έκρινε επί του ζητήματος κατά πόσον η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων του Πρωτοδικείου Αθηνών του 2007 με την οποία είχε διαταχθεί η αναστολή της καταγγελίας της συμβάσεως (ενν. του 1960 μεταξύ της ΔΕΗ και της Αλουμίνιον της Ελλάδος, οποία έλαβε χώρα το Μάρτιο του 2006 εκ μέρους της ΔΕΗ) θεσπίζει νέα ενίσχυση ως διακρινόμενη από την παράταση υφιστάμενης ενισχύσεως.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι στην υπόψη περίπτωση, η πιο άνω απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων, διατήρησε προσωρινά σε ισχύ (άλλως παρέτεινε) το προτιμησιακό τιμολόγιο κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα (Ιανουάριο 2007 έως Μάρτιο 2008) πλην όμως, η αναστολή της καταγγελίας της συμβάσεως που διατάχθηκε με την υπόψη απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων, δεν θεωρείται νέο πλεονέκτημα διακριτό από την υφιστάμενη ενίσχυση με την έννοια της τροποποίησης υφιστάμενης ενισχύσεως και ακύρωσε την άνω Απόφαση της Επιτροπής εξαιτίας του χαρακτηρισμού από την Επιτροπή, του επίμαχου μέτρου, ως νέας ενισχύσεως.

Η Επιτροπή δύναται να ασκήσει αίτηση αναίρεσης κατά της υπόψη Απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου καθώς και αίτηση αναστολής αυτής.

Η ΔΕΗ, κατά την πάγια πρακτική της, θα συμμορφωθεί προς την εκδοθείσα απόφαση η οποία και θα αποτυπωθεί στις οικονομικές καταστάσεις του εννεαμήνου. 


Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2014 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form