Επενδυτικές Σχέσεις - 18.06.2014

Απάντηση σε ερώτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

                                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ΔΕΗ διευκρινίζει ότι η καταγγελία που είχε υποβάλει ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το γεγονός ότι η τιμολόγηση της Αλουμίνιον με βάση την απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου αποτελεί κρατική ενίσχυση, κατά την από 12 Ιουνίου σχετική επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γεν. Διεύθυνση Ανταγωνισμού), κρίθηκε ότι δεν χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Το γεγονός αυτό δεν έχει επιπτώσεις στα αποτελέσματα και τις οικονομικές καταστάσεις της ΔΕΗ. Διευκρινίζεται ότι το κύριο σκεπτικό της Επιτροπής ήταν ότι το όργανο που έλαβε την απόφαση της τιμολόγησης δεν αποτελεί κρατικό όργανο. 


Αθήνα, 18 Ιουνίου 2014
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form