Επενδυτικές Σχέσεις - 07.04.2014

Αναβάθμιση από S&P σε B

                                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΗ ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την αναβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας από την Standard & Poor’s κατά τρεις βαθμίδες σε B από CCC και με σταθερές προοπτικές (stable outlook). Με την αναβάθμιση αυτή επιβραβεύονται οι στρατηγικές επιλογές και επιτεύγματα της Εταιρείας, τα τελευταία χρόνια, μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον και ενισχύεται σημαντικά η αξιοπιστία της εντός και εκτός Ελλάδας.

Όπως αναφέρει η S&P στην έκθεσή της, το σκεπτικό της αναβάθμισης βασίστηκε κυρίως:
- «στη σύναψη του πενταετούς διάρκειας κοινοπρακτικού δανείου με τις ελληνικές τράπεζες ύψους 2,3 δις καθώς και στην πρόσφατη σύναψη των δανείων με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και με Κοινοπραξία ξένων τραπεζών, της οποίας ηγείται η γερμανική τράπεζα KfW »
- «στο σημαντικό περιορισμό του κινδύνου αναχρηματοδότησης μέχρι το 2019, γεγονός που επιτρέπει στη ΔΕΗ το χρονικό περιθώριο για να βελτιώσει την κερδοφορία της και να ενισχύσει την κεφαλαιακή της διάρθρωση».

Επίσης, η S&P αποδίδει την εκτίμησή της για «σταθερές προοπτικές» για τη ΔΕΗ , στις εκτιμήσεις της για τις προοπτικές της Ελλάδας αλλά και στην εκτίμησή της ότι «η ΔΕΗ θα περιορίσει τα επόμενα δύο χρόνια τους επιχειρηματικούς και οικονομικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει ».

Τέλος, η S&P επισημαίνει «τις πολύ καλές σχέσεις της Εταιρείας με τις ελληνικές τράπεζες, όπως αποτυπώνεται από την πρόσφατη συμφωνία αναχρηματοδότησης και τη συνετή διαχείριση της Εταιρείας από τη διοίκηση».Αθήνα, 7 Απριλίου 2014


Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form