Επενδυτικές Σχέσεις - 08.05.2014

Ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης από ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ

                                                                                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει την ανάκτηση από  την  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. ποσού ύψους  €21,3 εκατ. ευρώ (€17,4 εκατ. ευρώ πλέον τόκων), το οποίο αφορά την ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης  σύμφωνα με απόφαση  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13ης  Ιουλίου 2011,  λόγω  προτιμησιακής και  ασυμβίβαστης προς την κοινή αγορά τιμολόγησης  της ηλεκτρικής ενέργειας  της υπόψη εταιρείας, κατά  το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο 2007 έως τον Μάρτιο 2008.  Η ανάκτηση έλαβε χώρα μετά την έκδοση σχετικών  αποφάσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών που εκδόθηκαν υπέρ της ΔΕΗ και σε εκτέλεση  σχετικού συμφωνητικού που υπεγράφη στη συνέχεια μεταξύ της ΔΕΗ και της  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ.

 Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form