Επενδυτικές Σχέσεις - 07.01.2014

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

                                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν.3556/2007, σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μετά από σχετική γνωστοποίηση προς αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, ότι ο κ. Γρηγόριος Ντάλης (Υπόχρεο Πρόσωπο), προέβη την 30.12.2013 σε πώληση 1.000 μετοχών της εταιρίας, συνολικής αξίας €.10.843.Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2014
Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2014

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form