Επενδυτικές Σχέσεις - 02.01.2014

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

                                                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν.3556/2007, σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μετά από σχετική γνωστοποίηση προς αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, ότι ο κ. Νικόλαος Βερνίκος μέλος Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε., προέβη την 27.12.2013 σε πώληση 862 μετοχών της εταιρίας, συνολικής αξίας €9.087,42.

Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2014

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form