Επενδυτικές Σχέσεις - 22.10.2014

Αδειοδότηση δύο Αιολικών Πάρκων στη Ροδόπη

                                                                          Ανακοίνωση

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 23ης Ιουλίου 2014, η ΔΕΗ Α.Ε. ενημερώνει ότι, μετά από σχετικό αίτημα της κατά 100% θυγατρικής της, ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., εκδόθηκαν από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, οι άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για δύο Αιολικά Πάρκα συνολικής ισχύος 106MW και συνολικού προϋπολογισμού 127.200.000€   στη Ροδόπη. 

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2014

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form