Επενδυτικές Σχέσεις - 27.03.2014

Παρουσίαση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2013

                                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. πραγματοποίησε σήμερα, 27 Μαρτίου 2014, την ενημέρωση των Αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013, μέσω τηλεδιάσκεψης.
Η ηλεκτρονική μορφή της παρουσίασης είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης www.dei.gr .

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2014

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form