Επενδυτικές Σχέσεις - 06.03.2013

Υπογραφή Σύμβασης Πτολεμαίδα V

                                                                Ανακοίνωση

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι αποφασίστηκε να υπογραφεί στις 9 Μαρτίου 2013, η σύμβαση με την εταιρία ΤΕΡΝΑ Α.Ε. για την εκτέλεση του Έργου «ΑΗΣ Πτολεμαίδας – Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Ατμοηλεκτρικής Μονάδας V μικτής ισχύος 550 έως 660 MWel, με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη και με δυνατότητα παροχής θερμικής ισχύος 140MWth για τηλεθέρμανση» υπό την διαλυτική αίρεση της έγκρισης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που συγκαλείται στις 29 Μαρτίου, σύμφωνα με την πρόσκληση που αναρτήθηκε στο site της εταιρίας. (www.dei.gr)


Αθήνα, 6 Μαρτίου 2013

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form