Επενδυτικές Σχέσεις - 17.05.2013

Τροποποίηση Οικονομικού Hμερολογίου έτους 2013

                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΚατόπιν αλλαγής της ημερομηνίας διεξαγωγής της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, παραθέτουμε τις νέες ημερομηνίες όσον αφορά στο Οικονομικό Ημερολόγιο 2013, ως κάτωθι:


- Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας: 29 Ιουνίου 2013.

- Με βάση τα μετά από φόρους κέρδη, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη
Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την καταβολή μερίσματος ύψους € 0,025 ανά
Μετοχή.

- Αποκοπή δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2012: 22 Ιουλίου 2013, δηλαδή μετά
την 19η Ιουλίου 2013 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων
Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του δείκτη
FTSE/ATHEX Large Cap στον οποίο συμπεριλαμβάνεται.

- Δικαιούχοι μερίσματος - Record date : 24 Ιουλίου 2013.

- Έναρξη καταβολής του μερίσματος χρήσης 2012 μέσω Τραπέζης: 30 Ιουλίου
2013.
Λεπτομέρειες θα δοθούν με νεώτερη ανακοίνωση της εταιρίας σε μεταγενέστερη ημερομηνία.Αθήνα, 17 Μαΐου 2013

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form