Επενδυτικές Σχέσεις - 08.03.2013

Σχολιασμός Δημοσιευμάτων

                                                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σχολιάζοντας δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι "από 1ης Ιανουαρίου ισχύουν νέα αυξημένα κατά 25% μεσοσταθμικά τιμολόγια ρεύματος", η ΔΕΗ διευκρινίζει ότι η μέση αύξηση των τιμολογίων Χαμηλής Τάσης από 1ης Ιανουαρίου ανέρχεται σε 8,8%.
Όσον αφορά στις ληξιπρόθεσμες οφειλές, ισχύουν τα αναφερόμενα στη σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας την 1η Φεβρουαρίου 2013.

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2013

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form