Επενδυτικές Σχέσεις - 14.11.2013

Σχολιασμός δημοσιευμάτων

                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣχετικά με δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού Τύπου, σύμφωνα με τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε στο αρχείο προσφυγή της ΔΕΗ ΑΕ κατά της απόφασης της ΡΑΕ του Μαΐου του 2012, που όρισε προσωρινή τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για την εταιρεία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ , η ΔΕΗ διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Από τον Ιούνιο του 2013, ως αποτέλεσμα της έγγραφης επικοινωνίας ανάμεσα στη ΔΕΗ και τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαπιστώθηκε ότι - με δεδομένο τον προσωρινό χαρακτήρα της τιμής που είχε ορίσει η ΡΑΕ και τον αναμενόμενο εντός των αμέσως προσεχών μηνών καθορισμό οριστικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας - η έκδοση τυπικής απόφασης επί της καταγγελίας δεν κρινόταν απαραίτητη στο στάδιο εκείνο.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, πέραν της Απόφασης που έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του 2011 - κρίνοντας ως παράνομη κρατική ενίσχυση το προνομιακό τιμολόγιο που η ΔΕΗ είχε αναγκασθεί να εφαρμόζει για την Αλουμίνιον την περίοδο 2007/2008 και διατάσσοντας την έντοκη ανάκτησή της - δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε άλλη απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο που να αφορά το θέμα της τιμολόγησης από τη ΔΕΗ της εν λόγω εταιρείας.Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013


Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form