Επενδυτικές Σχέσεις - 08.08.2013

Σύσταση εταιρείας με την επωνυμία ΔΕΗ SOLAR SOLUTIONS Α.Ε.

                                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΗ ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση από κοινού με την εταιρεία DAMCO ENERGY Α.Ε., Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΔΕΗ SOLAR SOLUTIONS Α.Ε.”, και την υπογραφή της Σύμβασης Μετόχων και του Καταστατικού Σύστασης της παραπάνω εταιρείας.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΔΕΗ SOLAR SOLUTIONS Α.Ε. θα είναι 2.000.000 Ευρώ και η ΔΕΗ Α.Ε. θα συμμετέχει με ποσοστό 49%.

Το αντικείμενο της εταιρείας θα είναι η προώθηση, μέσω πανελλαδικού δικτύου καταστημάτων με τη μέθοδο της δικαιόχρησης (franchising), ολοκληρωμένων λύσεων οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων, η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών και προϊόντων εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς επίσης και η παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πελατών της ΔΕΗ Α.Ε.
Αθήνα 8 Αυγούστου 2013
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form