Επενδυτικές Σχέσεις - 12.07.2013

Συγκρότηση σε σώμα του ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

                                                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της 100% θυγατρικής της εταιρίας ΑΔΜΗΕ Α.Ε., εκλέγοντας ως Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Γιαρέντη Ιωάννη.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

Γιαρέντης Ιωάννης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
 
Βάσσος Σπυρίδων, Μέλος

Παπαβασιλόπουλος Γεώργιος, Μέλος
 
Παπαστάμος Στάμος, Μέλος / Εκπρόσωπος εργαζομένων

Χριστοδουλάκης Βασίλειος, Μέλος


Αθήνα, 12 Ιουλίου 2013

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form