Επενδυτικές Σχέσεις - 14.03.2013

Προσθήκη δεύτερου θέματος στην Ημερήσια Διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 


Με την υπ’ αριθ. 56 /14-3-2013 απόφασή του, το ΔΣ της ΔΕΗ ΑΕ, κατόπιν σχετικής αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, ως μετόχου της Εταιρείας με ποσοστό 51,12% των μετοχών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 39 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, αποφάσισε να εγγράψει στην Ημερήσια Διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει στις 29-3-2013, ως πρόσθετο θέμα υπ’αριθ.2 το εξής :

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : « Επικύρωση εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ».


Αθήνα, 14 Μαρτίου 2013


Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form