Επενδυτικές Σχέσεις - 12.02.2013

Προκήρυξη Διαγωνισμού για Φ.Β. στην Κοζάνη

                                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 12 Φεβρουαρίου 2013, η 100% θυγατρική της εταιρεία ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. προκήρυξε έναν διαγωνισμό για δύο φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 15MW έκαστο, στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας με τη διαδικασία της Μελέτης Προμήθειας και Κατασκευής.
Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 39 εκατ. ευρώ και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 26η Μαρτίου 2013.


Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2013
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form