Επενδυτικές Σχέσεις - 29.08.2013

Παρουσίαση σε Αναλυτές για Α' εξάμηνο 2013

                                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. πραγματοποίησε σήμερα, Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013, την ενημέρωση των Αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2013, μέσω τηλεδιάσκεψης.
Η ηλεκτρονική μορφή της παρουσίασης είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης (www.dei.gr).

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2013

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form