Επενδυτικές Σχέσεις - 26.11.2013

Παρουσίαση σε Αναλυτές - 9μηνο 2013

                                                                                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. πραγματοποίησε σήμερα, Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013, την ενημέρωση των Αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2013, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η ηλεκτρονική μορφή της παρουσίασης είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης (www.dei.gr).

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2013

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form