Επενδυτικές Σχέσεις - 04.10.2013

Παρέλευση πενταετίας για την είσπραξη του μερίσματος χρήσης 2007

                                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΗ ΔΕΗ Α.Ε. ενημερώνει τους κ. κ. Μετόχους ότι, η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2007 εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2013. Οι Μέτοχοι της Εταιρείας που δικαιούνται το προαναφερόμενο μέρισμα και οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν το έχουν εισπράξει, παρακαλούνται να το εισπράξουν πριν την ημερομηνία αυτή. Επισημαίνεται ότι, μετά την 31η Δεκεμβρίου 2013, τα μη εισπραχθέντα μερίσματα χρήσεως 2007 θα παραγραφούν υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Ανακοινώσεων και Μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ, Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα 10432, τηλέφωνο: 210-5230951, φαξ: 210-5230394.Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2013
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form