Επενδυτικές Σχέσεις - 23.07.2013

Ορισμός Μέλους ΔΣ για παρακολούθηση Θεμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

                                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε, στη θέση του πρώην Μέλους του Δ.Σ. κ. Ηλία Αντωνίου, τον κ. Φίλιππο Ταυρή όπως εποπτεύει, από κοινού με τον κ. Παναγιώτη Αλεξάκη, τη λειτουργία του Τομέα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και υποβάλουν ετήσια έκθεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2013

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form