Επενδυτικές Σχέσεις - 28.03.2013

Οικονομικό ημερολόγιο έτους 2013

                                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. γνωστοποιεί την καταρχήν πρόθεσή της για το Οικονομικό Ημερολόγιο 2013, ως εξής:

- Ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2012 : 28 Μαρτίου 2013, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.

- Ετήσια ενημέρωση αναλυτών μέσω τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα έτους 2012 : 2 Απριλίου 2013.

- Δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.dei.gr της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2012 : 29 Μαρτίου 2013.

- Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας: 13 Ιουνίου 2013.

- Με βάση τα μετά από φόρους κέρδη, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη
Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την καταβολή μερίσματος ύψους € 0,025 ανά
Μετοχή.

- Αποκοπή δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2012: 5 Ιουλίου 2013, δηλαδή μετά την
21η Ιουνίου 2013 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων
Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του δείκτη
FTSE/ATHEX Large Cap στον οποίο συμπεριλαμβάνεται.

- Δικαιούχοι μερίσματος - Record date : 9 Ιουλίου 2013.

- Έναρξη καταβολής του μερίσματος χρήσης 2012 μέσω Τραπέζης: 15 Ιουλίου
2013.

Λεπτομέρειες θα δοθούν με νεώτερη ανακοίνωση της εταιρίας σε μεταγενέστερη ημερομηνία.Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form