Επενδυτικές Σχέσεις - 29.05.2013

Νέα χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στη ΔΕΗ

                                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι σήμερα προέβη στην άντληση ποσού € 190 εκ. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).
Η χρηματοδότηση αυτή, στα πλαίσια της μακρόχρονης και άριστης συνεργασίας της ΕΤΕπ με τη ΔΕΗ, αφορά επενδύσεις εκσυγχρονισμού και αποτελεί εισροή νέων κεφαλαίων και ψήφο εμπιστοσύνης στην Εταιρεία και στην Ελληνική Οικονομία.


Αθήνα, 29 Μαΐου 2013

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form