Επενδυτικές Σχέσεις - 11.06.2013

Νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

                                                          Ανακοίνωση

Μετά την εκλογή του Εκπροσώπου των Εργαζομένων, το Διοικητικό Συμβούλιο της – κατά 100% θυγατρικής της ΔΕΗ Α.Ε. – Εταιρείας «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)», στη συνεδρίαση της 6.6.2013, συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

• Κόλλιας Γεώργιος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, (Εκτελεστικό Μέλος). Λήξη θητείας του στις 29.3.2015.

• Ζακολίκος Χρήστος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό Μέλος). Λήξη θητείας του στις 29.3.2015.

• Μασούρας Κωνσταντίνος, Σύμβουλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος των Εργαζομένων). Λήξη θητείας του στις 28.5.2016.

• Μιχαλόπουλος Σαράντης, Σύμβουλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος). Λήξη θητείας του στις 29.3.2015.

• Παπαδόγγονα Σταματίνα, Σύμβουλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος). Λήξη θητείας του στις 29.3.2015.

• Χάλαρης Γεώργιος, Σύμβουλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος). Λήξη θητείας του στις 29.3.2015.

• Χατζησταυρόπουλος Ιωάννης, Σύμβουλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος). Λήξη θητείας του στις 29.3.2015.


Αθήνα, 11 Ιουνίου 2013

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form