Επενδυτικές Σχέσεις - 31.05.2013

Νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε.

                                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Μετά την εκλογή των δύο Μελών Εκπροσώπων των Εργαζομένων, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. στη συνεδρίαση της 30.05.2013, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

• Ζερβός Αρθούρος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων
Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος). Λήξη θητείας του στις 20.12.2015.

• Δόλογλου Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος), Λήξη θητείας του στις 29.06.2013

• Αικατερινάρη Ουρανία, Σύμβουλος και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος
(Εκτελεστικό μέλος). Λήξη θητείας της στις 29.06.2013.

• Αλεξάκης Παναγιώτης, Σύμβουλος (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος). Λήξη
θητείας του στις 17.12.2015.

• Αντωνίου Ηλίας, Σύμβουλος (Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος). Λήξη θητείας
του στις 29.06.2013.

• Βασιλογεώργης Χαρίλαος, Σύμβουλος, (Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος) .
Λήξη θητείας του στις 29.06.2013.

• Βερνίκος Νικόλαος, Σύμβουλος (Ανεξάρτητο – Μη εκτελεστικό Μέλος). Λήξη θητείας
του στις 29.06.2013.

• Ζωντανός Κωνσταντίνος, Σύμβουλος (Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος). Λήξη
θητείας του στις 29.06.2013.

• Θωμόγλου Παύλος, Σύμβουλος (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος). Λήξη
θητείας του στις 17.12.2015.

• Καραλευθέρης Παντελής, Σύμβουλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος των
Εργαζομένων). Λήξη θητείας του στις 27.05.2016.

• Φωτόπουλος Νικόλαος, Σύμβουλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος των
Εργαζομένων). Λήξη θητείας του στις 27.05.2016.


Αθήνα, 31 Μαΐου 2013


Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form