Επενδυτικές Σχέσεις - 01.08.2013

Ίδρυση εμπορικής εταιρείας στη Βουλγαρία

                                                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την υπογραφή σύμβασης κοινοπραξίας με την εταιρία Alpiq Central Europe Ltd. για την ίδρυση θυγατρικής εμπορικής εταιρίας στη Βουλγαρία με την επωνυμία PPC Bulgaria (PPC BG) και με ποσοστά συμμετοχής ΔΕΗ Α.Ε. 85%, Alpiq Central Europe Ltd 15%. Μέσω αυτής της συνεργασίας, ο Όμιλος ΔΕΗ επιδιώκει τη διείσδυσή του σε γειτονικές Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας (Η/Ε), τη διεύρυνση της δραστηριοποίησής του στο διασυνοριακό εμπόριο Η/Ε και μέσω άλλων συνόρων εκτός των ελληνικών καθώς και την επίτευξη συνεργειών σε θέματα τεχνογνωσίας όσον αφορά τη διενέργεια συναλλαγών σε πολλαπλές Αγορές Η/Ε, δρώντας από κοινού με μια καταξιωμένη εταιρεία με παρουσία σε πολλά Ευρωπαϊκά κράτη, καθώς και με σημαντική εμπειρία στο διασυνοριακό εμπόριο Η/Ε.

Αθήνα 1-8-2013

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form