Επενδυτικές Σχέσεις - 12.03.2013

Επεξηγήσεις επί του θέματος ΗΔ της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

                                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. γνωστοποιεί ότι, οι επεξηγήσεις επί του θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαρτίου 2013, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης : http://www.dei.com.gr/Default.aspx?id=64658&nt=18&lang=1  


Αθήνα, 12 Μαρτίου 2013
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form