Επενδυτικές Σχέσεις - 15.03.2013

Επεξηγήσεις επί του Δεύτερου θέματος στην Ημερήσια Διάταξη της ΕΓΣ

                                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, μετά την προσθήκη Δεύτερου Θέματος στην Ημερήσια Διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει στις 29 Μαρτίου 2013, οι σχετικές επεξηγήσεις είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας : http://www.dei.com.gr/Default.aspx?id=64658&nt=18&lang=1  


Αθήνα, 15 Μαρτίου 2013
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form