Επενδυτικές Σχέσεις - 20.02.2013

Εκλογή Μελών Δ.Σ. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

                                                               Ανακοίνωση

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 εξελέγη το Διοικητικό Συμβούλιο της – κατά 100% θυγατρικής της ΔΕΗ Α.Ε. – Εταιρείας «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)», το οποίο στη συνέχεια συγκροτήθηκε σε Σώμα, ως ακολούθως:

- Κόλλιας Γεώργιος του Αθανασίου, Μηχανολόγος– Ηλεκτρολόγος, Μηχανικός, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

- Ζακολίκος Χρήστος του Παυσανία, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός , ως Αντιπρόεδρος

- Μιχαλόπουλος Σαράντης του Βασιλείου, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός,

- Παπαδόγγονα Σταματίνα του Γρηγορίου, Δημόσιος Υπάλληλος,

- Χάλαρης Γεώργιος του Αντωνίου, Ηλεκτρολόγος,

- Χατζησταυρόπουλος Ιωάννης του Νικολάου, Μηχανολόγος Μηχανικός,
ως μέλη.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου θα συμπληρωθεί με ένα μέλος ως εκπρόσωπο των εργαζομένων, που θα εκλεγεί σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας.

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2013

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form