Επενδυτικές Σχέσεις - 14.03.2013

Εκλογή δύο νέων Μελών Δ.Σ. και συγκρότηση σε Σώμα

                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε., κατά τη συνεδρίαση της 14ης Μαρτίου 2013, εξέλεξε ως μέλη του Δ.Σ. τους κ.κ. Κωνσταντίνο Δόλογλου, Εκτελεστικό Μέλος και Κωνσταντίνο Ζωντανό, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών και για το υπόλοιπο της θητείας των, ήτοι μέχρι 29.06.2013.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, αποφάσισε την εκλογή του κ. Κωνσταντίνου Δόλογλου ως Αντιπροέδρου του Δ.Σ.

Μετά τα πιο πάνω, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Ζερβός Αρθούρος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, με θητεία έως τις 20.12.2015.

Δόλογλου Κωνσταντίνος του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος, με θητεία έως τις 29.6.2013.

Αικατερινάρη Ουρανία του Νικολάου - Παρμενίωνα, Σύμβουλος, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε., Εκτελεστικό Μέλος, με θητεία έως τις 29.6.2013.

Αλεξάκης Παναγιώτης του Δημητρίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, με θητεία έως τις 17.12.2015.

Αντωνίου Ηλίας του Αγαθαγγέλου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος,
με θητεία έως τις 29.6.2013.

Βασιλογεώργης Χαρίλαος του Δημητρίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, με θητεία έως τις 29.6.2013.

Βερνίκος Νικόλαος του Αλεξάνδρου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, με θητεία έως τις 29.6.2013.

Ζωντανός Κωνσταντίνος του Θεοδώρου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, με θητεία έως τις 29.6.2013.

Θωμόγλου Παύλος του Κοσμά, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος,
με θητεία έως τις 17.12.2015.


Αθήνα 14 Μαρτίου 2013
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form