Επενδυτικές Σχέσεις - 04.11.2013

Απόφαση ΡΑΕ για τιμή Η/Ε στην Αλουμίνιον Α.Ε

                                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σε σχέση με την κατά πλειοψηφία ληφθείσα υπ΄αριθμ. 1/2013 Απόφαση της Μόνιμης Διαιτησίας στη ΡΑΕ, με την οποία ορίζεται τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. € 40,7/MWh*, η ΔΕΗ Α.Ε. επισημαίνει τα ακόλουθα:

• Δεν είναι δυνατόν οποιαδήποτε ρυθμιστική ή διαιτητική απόφαση να υποχρεώνει τη ΔΕΗ, όπως και κάθε εταιρεία, να πωλεί επί ζημία κάτω του κόστους.

• Η ΔΕΗ Α.Ε. είναι υποχρεωμένη, αφού μελετήσει λεπτομερώς την Απόφαση, να εξετάσει κάθε νόμιμο τρόπο αντίδρασης, προκειμένου να προασπίσει τα συμφέροντα των μετόχων και των πελατών-καταναλωτών της.

• Σε κάθε περίπτωση, η όποια επίπτωση στα Οικονομικά Αποτελέσματα της ΔΕΗ, θα αποτυπωθεί στις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του εννεαμήνου 2013.


*στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται το σταθερό και μεταβλητό κόστος ενέργειας, οι Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος, Επικουρικών Υπηρεσιών, ΥΚΩ, και οι επιβαρύνσεις για τα ανταποδοτικά τέλη υπέρ ΡΑΕ και ΔΕΣΜΗΕ/ΛΑΓΗΕ και δεν περιλαμβάνονται οι Χρεώσεις Ειδικό Τέλος ΑΠΕ/ΕΤΜΕΑΡ, ΕΦΚ ηλεκτρικής ενέργειας, ΔΕΤΕ και τυχόν επιβαλλόμενες λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις.Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2013

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form