Επενδυτικές Σχέσεις - 27.12.2013

Απόφαση Δ.Σ. για ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ A.E.

                                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 15.11.2013 σχετικά με την εκπροσώπηση της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε., η ΔΕΗ ενημερώνει ότι, καθώς βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις με την εν λόγω εταιρεία για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από 1.1.2014, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ αποφάσισε την παράταση των διαπραγματεύσεων μέχρι τις 31.1.2014 και κατά συνέπεια την αναστολή εφαρμογής της παύσης εκπροσώπησης των μετρητών της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. μέχρι την ημερομηνία αυτή. Σημειώνεται ότι η παράταση αυτή δεν σημαίνει, σε καμία περίπτωση, την παράταση ή ανανέωση οποθενδήποτε προκυπτόντων όρων τιμολόγησης για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. μετά την 31.12.2013.


Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2013
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form