Επενδυτικές Σχέσεις - 29.03.2013

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

                                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με την Πρόσκληση που αναρτήθηκε στις 06.03.2013, στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://www.dei.gr) συμπεριλαμβανομένου του εγγραφέντος πρόσθετου (δεύτερου) θέματος που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στις 14.03.2013.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) 164 Μέτοχοι, εκπροσωπώντας 172.109.800 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι, διαπιστώθηκε απαρτία
74,19 %.

Τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων:

1. «Έγκριση της πραγματοποίησης της επένδυσης για την κατασκευή της
Μονάδας Πτολεμαΐδα V και της σχετικής σύμβασης».
Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 172.109.800, ψήφισαν υπέρ 171.747.791 (99,790%) και αποχή 362.009 (0,210 %).

2. «Επικύρωση εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου».
Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 172.109.800, ψήφισαν υπέρ 137.704.781(80,010%) και αποχή 34.405.019 (19,990%).Αθήνα, 29 Μαρτίου 2013

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form