Επενδυτικές Σχέσεις - 06.11.2013

Απάντηση σε ερώτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

                                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΚατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ΔΕΗ ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, η επιβάρυνση των οικονομικών αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου 2013, από την με αριθμό ΡΑΕ/Δ1/2013 Απόφαση της Μόνιμης Διαιτησίας στη ΡΑΕ, σχετικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ, για το διάστημα 1/7/2010 έως 30/9/2013, εκτιμάται σε € 109 εκατ.

Από την εφαρμογή της ανωτέρω Απόφασης και μόνον, προκύπτει εκτιμώμενη ταμειακή οφειλή της ΔΕΗ ΑΕ προς την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2013, ύψους € 4 εκατ. περίπου.
Σημειώνεται ότι, στην πιο πάνω εκτιμώμενη ταμειακή εκκαθάριση δεν περιλαμβάνονται απαιτήσεις της ΔΕΗ από την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ οι οποίες αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις και δεν καταλαμβάνονται από την Απόφαση της Διαιτησίας.Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2013
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form