Επενδυτικές Σχέσεις - 28.03.2013

Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

                                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΚατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ΔΕΗ Α.Ε. ενημερώνει ότι:
- Δεν έχει καταθέσεις σε καταστήματα Τραπεζών στην Κύπρο
- Δεν έχει έκθεση σε κινητές αξίες (όπως μετοχές, ομόλογα) ή
χρηματοπιστωτικά μέσα της Τράπεζας Κύπρου και της CPB
- Δεν έχει δραστηριότητες στην Κύπρο που να συμμετέχουν στη διαμόρφωση του κύκλου εργασιών


Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form