Επενδυτικές Σχέσεις - 09.10.2013

Σχολιασμός δημοσιευμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σε συνέχεια πρόσφατων δημοσιευμάτων στα οποία γίνεται αναφορά σε «αυτοκαταστροφική κίνηση» της ΔΕΗ ως προς τη διαχείριση του παραγωγικού της δυναμικού, με αποτέλεσμα για το Σεπτέμβριο «να έχει ζημιωθεί κατά €14 εκατ.», η ΔΕΗ κατηγορηματικά δηλώνει ότι η διαχείριση του παραγωγικού της δυναμικού γίνεται κατά πάγια τακτική με γνώμονα την ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών της χώρας με το βέλτιστο δυνατό κόστος. Με δεδομένο ότι η παραγωγή από τις μονάδες φυσικού αερίου της ΔΕΗ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013 ήταν κατά 56% χαμηλότερη σε σχέση με το 2012, λόγω της μείωσης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, της αυξημένης υδροηλεκτρικής παραγωγής, της αυξημένης διείσδυσης των μονάδων ΑΠΕ αλλά και της δυνατότητας των τρίτων παραγωγών φυσικού αερίου να συνεχίζουν να παράγουν στα τεχνικά τους ελάχιστα, η κατανάλωση φυσικού αερίου υπολείπεται σημαντικά από την ποσότητα που προβλέπεται στη σχετική σύμβαση προμήθειας φυσικού αερίου, που έχει υπογραφεί με τη ΔΕΠΑ. Συνεκτιμώντας την αποφυγή του κινδύνου της επιβάρυνσης της ΔΕΗ, από την ενδεχόμενη καταβολή ρήτρας λόγω της αθέτησης των όρων της εν λόγω σύμβασης, η βελτιστοποίηση του κόστους επιτυγχάνεται με τη λειτουργία των μονάδων παραγωγής που χρησιμοποιούν ως καύσιμο το φυσικό αέριο στους υπόλοιπους μήνες του τρέχοντος έτους. Επισημαίνεται ότι η διαθεσιμότητα όλων των μονάδων παραγωγής της ΔΕΗ είναι στα επίπεδα που προβλέπονταν στον ετήσιο προγραμματισμό, με μόνη εξαίρεση την προσωρινή μειωμένη διαθεσιμότητα των μονάδων παραγωγής του ΑΗΣ της Μεγαλόπολης, λόγω της πρόσφατης κατολίσθησης στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης, η οποία εκτιμάται ότι θα έχει αποκατασταθεί πλήρως μέχρι το τέλος του μήνα.Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2013

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form