Επενδυτικές Σχέσεις - 07.02.2013

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3340/2005

                                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει ότι, ο κος Αλεξάκης Πέτρος (πρόσωπο συνδεδεμένο με Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Ν.3340/2005), προέβη την 1-02-2013 σε πώληση 2.300 μετοχών ΔΕΗ Α.Ε., συνολικής αξίας 15.475,48€.

Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2013

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form