Επενδυτικές Σχέσεις - 08.11.2013

Δηλώσεις Προέδρου & ΔΝΣ

                                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 


Η ΔΕΗ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε περιθώριο ημερίδας που διοργάνωσε σήμερα ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών ΔΕΗ, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ ΑΕ, κ. Αρθούρος Ζερβός, αναφερόμενος στην πρόσφατη απόφαση της Διαιτησίας, σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι η τιμή που αποφάσισε το διαιτητικό δικαστήριο δεν είναι τα 40,7 ευρώ/MWh, όπως έγινε γνωστό, αλλά 36,6 ευρώ/MWh, καθώς στα 40,7 ευρώ/MWh περιλαμβάνονται και άλλα έξοδα που δεν αφορούν το κόστος της ενέργειας. Η ΔΕΗ ανέθεσε σε έγκυρο ανεξάρτητο σύμβουλο, την εταιρία PWC να μελετήσει το κόστος ΔΕΗ και το αποτέλεσμα της μελέτης κατατέθηκε στο διαιτητικό δικαστήριο. Σύμφωνα με αυτή, το μεσοσταθμικό κόστος της ΔΕΗ είναι 72 ευρώ/MWh ενώ το μέσο κόστος λιγνιτικής παραγωγής, το οποίο η απόφαση θεωρεί ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως βάση, είναι 62 ευρώ/MWh. Όπως ήδη αναφέρθηκε σε προηγούμενη ανακοίνωση, η ΔΕΗ θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την προάσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας, των μετόχων της και των πελατών της.


Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2013

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form