Επενδυτικές Σχέσεις - 30.10.2012

Υπογραφή Σύμβασης και Ιδιωτικού Συμφωνητικού επίλυσης διαφορών με τη ΔΕΠΑ Α.Ε.

                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι υπεγράφη χθες, 29.10.2012, η Σύμβαση Προμήθειας Φυσικού Αερίου και το Ιδιωτικό Συμφωνητικό συμβιβαστικής επίλυσης διαφόρων με τη ΔΕΠΑ Α.Ε., σύμφωνα με τις σχετικές εγκρίσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 4.10.2012.

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2012

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form